Adelante Healthcare
Surprise, AZ 2011

This work was produced for Adelante Healthcare. It was made in Mixed Media.